Vážení diváci levickej televízie, v čase zákazu vychádzania sú pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Vzhľadom na to vám prostredníctvom nášho vysielania prinášame záznamy z bohoslužieb, ktoré môžete sledovať vo vysielaní levickej televízie nasledovne:
Služby Božie na Pamiatku reformácie - ECAV Levice, 31.10.2020 v sobotu o 17:00 hod.
Bohoslužby - Slávnosť ďakovania - Cirkev bratská Levice, 1.11.2020 v nedeľu o 10:00 hod.
Svätú omšu na Sviatok všetkých svätých - Rímskokatolícka cirkev Levice, 1.11.2020 v nedeľu o 17:00 hod.
Uvedené záznamy z bohoslužieb v uvedených časoch nájdete aj na web stránke televízie v sekcii publicistika.
Želáme vám príjemné sledovanie a príjemný duchovný zážitok.
Redakcia levickej televízie


Spravodajstvo

Šport

Publicistika

Záznamy MsZ


3 mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leviciach - záznam

7. plánované zasadnutie MsZ

6. plánované zasadnutie MsZ

5. plánované zasadnutie MsZ
Reklama

Kalendár podujatíNáš tím

Ľubica Lukáčová

Konateľ

0903 586 677

lukacova@levickatelevizia.sk

Martin Unterfranc

Redaktor, kameraman

unterfranc@levickatelevizia.sk

Pavol Číkoš

Redaktor, kameraman

palo@levickatelevizia.sk


Ako si nás naladiť
Zrekonštruované/digitalizované STA v LeviciachVysielacia štruktúra


Časový rozsah vysielania: od 6:00 hod. do 24:00 hod. – jedna hodinová opakujúca sa slučka v uvedenom časovom rozsahu, t. j. denne 18 hodín.

 • Programová skladba vysielania č. 1:
  • Úvodná znelka – začiatok vysielania
  • Blok reklám (video, videotext) - 12 minút
  • 1. blok spravodajstva- 20 minút
  • Športové správy - 8 minút
  • Ostatná publicistika - 10 minút
  • Doplnkové vysielanie (informačný servis) - 10 minút
 • Programová skladba vysielania: č. 2

  Vysielané o 9:00 hod., 10:00 hod., 17:00 hod., 18:00 hod.

  • Úvodná znelka – začiatok vysielania
  • Blok reklám (video, videotext) - 12 minút
  • 1. blok spravodajstva - 20 minút
  • Športové správy - 8 minút
  • Doplnkové vysielanie (informačný servis) - 20 minút

Cenník reklamy


 • Videotext

  Videotext pozostáva z prezentačných farebných strán. Vo vysielaní dotvorených podkladovou hudbou a podľa záujmu s nahovoreným textom reklamy.

  Grafická výroba:

  • 1 prezentačná strana v trvaní 15 sekúnd - 18,00€ s DPH
  • 2 a viac strán podľa objednávky od 30 sekúnd - 36,00€ s DPH
  Trvanie 1 videotextovej reklamy cena s DPH v € /1 deň
  15 sekúnd

  10

  30 sekúnd

  16

  45 sekúnd

  22

  46 - 60 sekúnd

  30

  61 - 150 sekúnd

  33

 • ZĽAVY z vysielania videotextovej reklamy
  • Vysielanie 14 po sebe nasledujúcich kal. dní - 5%
  • Vysielanie 21 po sebe nasledujúcich kal. dní - 10%
  • Vysielanie 1 kalendárny mesiac - 15%
 • Reklamné spoty
  • Výroba reklamného spotu v trvaní 15 - 30 sekúnd - 50,00€ s DPH
  • Výroba reklamného spotu v trvaní 45 sekúnd a 46-60 sekúnd - ZDARMA, pri splnení podmienky - minimálna doba vysielania 5 dní.

  • 15 sekúnd / 1 deň = 15€
  • 30 sekúnd / 1 deň = 25€
  • 45 sekúnd / 1 deň = 35€
  • 46 - 60 sekúnd / 1 deň = 45€
 • ZĽAVY z vysielania reklamného spotu:
  • Vysielanie 14 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní - 5%
  • Vysielanie 21 po sebe nasledujúcich kalendárnyh dní - 10%
  • Vysielanie 1 kalendárny mesiac - 15%
 • Reklamný rozhovor

  Výroba a vysielanie v jednej cene. Vysielanie je stanovené štandardne sedem
  po sebe nasledujúcich kalendárnych dní v čase od 6:00 hod. do 24:00 hod. - 18 krát denne.

  • 1,00 - 2,00 minúty trvania rozhovoru = 180€ s DPH
  • 2,01 - 3,00 minúty trvania rozhovoru = 285€ s DPH
  • 3,01 - 4,00 minúty trvania rozhovoru = 330€ s DPH

  CENA za opakované odvysielanie reklamného rozhovoru sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní vyrobeného Levickou televíznou spol. s.r.o. Levice:

  Zaradenie do vysielania (7 po sebe nasledujúcich dní)

  1. opakované zaradenie

  • 1,00 - 2,00 minúty trvania rozhovoru = 122€ s DPH
  • 2,01 - 3,00 minúty trvania rozhovoru = 221€ s DPH
  • 3,01 - 4,00 minúty trvania rozhovoru = 270€ s DPH

  2. opakované zaradene

  • 1,00 - 2,00 minúty trvania rozhovoru = 110€ s DPH
  • 2,01 - 3,00 minúty trvania rozhovoru = 212€ s DPH
  • 3,01 - 4,00 minúty trvania rozhovoru = 260€ s DPH

  3. a ďalšie opakované zaradene

  1,00 - 2,00 minúty trvania rozhovoru = 95€ s DPH
  2,01 - 3,00 minúty trvania rozhovoru = 147,50€ s DPH
  3,01 - 4,00 minúty trvania rozhovoru = 170€ s DPH

Objednávky reklám zabezpečuje Ľubica Lukáčová

mobil: 0903 586 677, 0903 422 924

tel.: 036 630 8420

e-mail: lukacova@levickatelevizia.sk

Ceny môžu byť upravené na základe uváženia konateľa spoločnosti.


Fakturačné údaje

Sídlo spoločnosti:

Levická televízna spoločnosť s.r.o.

Nám. hrdinov 1, 934 01 Levice
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným


IČO: 365 45 112
DIČ: 2021605927
IČ pre DPH: SK2021605927


Bankové Spojenie: 5070739583/0900 (SLSP)
IBAN: SK12 0900 0000 0050 7073 9583


Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre: Oddiel Sro, vložka číslo: 12963/N
 

© Levická televízna spoločnosť s.r.o. - Všetky práva vyhradené.