TELETEXTOVÉ VYSIELANIE :

Teletextové vysielanie je z technických príčin pozastavené !!!
Teletextové vysielanie - infotext je rozdelený:


100MENU
– prehľad obsahu teletextu, upútavka na najaktuálnejšiu informáciu
200 - ŠPORT
- sekcia športu obsahuje ďalších približne 50 strán informácií o dianí v športe v meste, tabuľkové výsledky, plánované zápasy, turnaje. Rozpis najbližších stretnutí, informácie o zaujímavostiach v športe o tréneroch, kluboch.
300 PROGRAM vysielania
400 - KULTÚRA
– prehľad podujatí v aktuálnom mesiaci organizované MsKS Levice prehľad kultúrnych, spoločenských podujatí organizovaných mestom Levice aktuálny program kín, sezónne program letného kina, maďarské podujatia v meste Levice
500 VOĽNÝ ČAS
- prehľad menín pre aktuálny kalendárny mesiac, počasie na kalendárny týždeň, meteorologické informácie, zaujímavosti, pranostiky, horoskop, výstavy aktuálne v meste /obrazov, rôzne umelecké diela, zaujímavosti/ z činnosti Tekovského múzea Levice, z činnosti Tekovskej hvezdárne, z činnosti Tekovskej knižnice
600SAMOSPRÁVA
MsÚ Levice – činnosť KPK Levice, sadzba daní z nehnuteľnosti aktualizácia VZN mesta, výzva primátora mesta, výberové konania vyhlásené mestom, oznam o verejnej zbierke, OVS, VS a všetky ďalšie oznamy a informácie z MsÚ, ÚPSVaR ponúkané voľné pracovné miesta v SR, ÚPSVaR ponúkané voľné prac. miesta EURES, informácie vydané Matričným úradom mesta Levice, informácie o Správe športových zariadení mesta.
700KONTAKTY

 
Design downloaded from free website templates.